Ondervoeding bij ouderen – Akelei Huisartsenzorg – Den Haag
Akeleistraat 35 M 2565NT Den Haag

Terug naar overzicht

Ondervoeding bij ouderen

Zorgcentrum Akelei en Zorgprogramma ondervoeding bij kwetsbare ouderen

Ondervoeding is een onderschat probleem in Nederland en het risico neemt toe met de leeftijd.  Een belangrijke risicogroep voor ondervoeding in de huisartsenpraktijk zijn de  fragiele ouderen (ouder dan 75 jaar). Zij hebben een grotere kans op het krijgen van allerlei ziekten, waardoor het risico op ondervoeding groter is.

Bij mensen die nog thuis wonen, zorgt ondervoeding voor een toename van het aantal huisartsconsulten, verhoogd medicatiegebruik en een verhoogde kans op opname in het ziekenhuis. Bovendien veroorzaakt ondervoeding een verslechtering van de kwaliteit van leven.

Het team van zorgcentrum Akelei wil ondervoeding bij kwetsbare ouderen in een vroeg stadium herkennen en adequaat handelen.

Wij denken dat een groot gedeelte van de ondervoede patiënten bij de huisarts niet bekend is. Het opsporen en behandelen van patiënten met (risico op) ondervoeding kan de zorg rondom kwetsbare ouderen verbeteren en de kwaliteit van leven ook voor kwetsbare ouderen zo lang mogelijk op een hoog niveau houden.  Onze eerste stap is het opsporen van ondervoeding.

Opsporen van ondervoeding
Iedere medewerker of zorgverlener in de praktijk kan bij een vermoeden van ondervoeding u adviseren contact op te nemen met (verwijzen naar) de huisarts, praktijkondersteuner of huisverpleegkundige.

Uw huisarts, de praktijkondersteuner of huisverpleegkundige zal bij u een eenvoudige test (SNAQ65+) afnemen. Deze test bestaat uit drie vragen en eventueel 2-3 metingen (lengte, gewicht, armomtrek)

Er kunnen 3 verschillende uitkomsten uit de screening komen:

  • Groen: er is geen sprake van ondervoeding.

Advies:

Blijf uw gewicht in de gaten houden. ( 1 keer per kwartaal wegen)

Bij gewichtsverlies van meer dan 4 kg in de laatste 6 maanden contact opnemen met uw huisarts

  • Oranje: u heeft een verhoogd risico op ondervoeding.

De huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige bespreekt met u de gevolgen van ondervoeding

U krijgt een folder met adviezen

Eventueel kunt u een afspraak maken met de diëtist voor advies op maat

  • Rood: u bent ondervoed.

U krijgt het advies een afspraak bij de diëtist te maken. De diëtist zal samen met u kijken hoe u uw voedingstoestand en hiermee ook uw weerstand kunt verbeteren.

Publicatiedatum: 10-06-2021