Assistentenspreekuur – Akelei Huisartsenzorg – Den Haag
Akeleistraat 35 M 2565NT Den Haag

Assistentenspreekuur

De volgende informatie is bedoeld om u voor te bereiden op de behandeling bij de doktersassistente.

U kunt een afspraak maken bij de assistente voor de volgende medische handelingen:

Bloeddruk meten

U krijgt een manchet van de bloeddrukmeter rondom uw bovenarm. Wilt u zorgen voor kleding waarbij de bovenarm makkelijk ontbloot kan worden?


24 uurs Bloeddrukmeting aanmeten en uitlezen

Uw bloeddruk wordt gedurende vierentwintig uur regelmatig gemeten en geregistreerd tijdens een 24 uurs bloeddrukmeting, in uw thuissituatie. Zo kan een goed beeld ontstaan van uw gemiddelde bloeddruk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de huisarts of praktijkondersteuner.

U krijgt een manchet van de bloeddrukmeter om uw bovenarm, wilt u daarom met uw kleding rekening houden zodat er voldoende ruimte is voor het manchet?

Misschien wilt u de bloeddrukmeter aan uw broeksriem hangen, deze dan graag aandoen.


Bloedsuikerspiegel (glucose) meten

De glucose waarde in het bloed wordt gemeten. Dit gebeurt via een vingerprik. U dient nuchter te zijn voor het bepalen van de waarde.


CRP meting

De CRP waarde in het bloed wordt gemeten. Dit gebeurt via een vingerprik.

Deze meting kan een bacteriële infectie aantonen.

Een CRP meting gebeurt altijd op verzoek van de huisarts.


ECG maken

Een ECG is een hartonderzoek waarbij de elektrische geleiding in het hart wordt geregistreerd. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van de huisarts.

U krijgt plakkers geplaatst op de borst, polsen en enkels. Wilt u daarom uw huid op deze plaatsen niet insmeren met vettige crème of lotion?

Mannen met veel borsthaar verzoeken we om de borst voor dit onderzoek te ontharen.


ECG holter aanmeten en uitlezen

Een ECG holter registratie meet de elektrische activiteit van uw hart gedurende vierentwintig uur gemeten, in uw thuissituatie. Dit gebeurt altijd in opdracht van de huisarts.

U krijgt 4 plakkers op uw borst geplaatst. Daarom het verzoek de borst niet in te smeren met vettige crème of lotion.

Mannen met veel borsthaar verzoeken we om de borst voor dit onderzoek te ontharen.


Hart- en vaatziekten (VRM) preventief consult

VRM consult is een controle voor patiënten die bekend zijn met hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterolgehalte zonder complicaties.

Er wordt één keer per jaar bloed geprikt (nuchter) en urine ingeleverd voor deze controles.

Uw bloeddruk, gewicht en lengte worden gemeten tijdens deze afspraak.

Zorgt u voor kleding waarbij de bovenarm makkelijk ontbloot kan worden?


Hechtingen verwijderen

Wilt u, afhankelijk van de locatie van de hechtingen, rekening houden met uw kleding, zodat de assistente makkelijk bij de hechtingen kan?


Injecties geven

o.a. de prikpil, vaccinaties en vitamine B12 injectie. Dit gebeurt altijd in opdracht van de huisarts.


Oren uitspuiten

Uw oren kunnen uitgespoten worden als er teveel oorsmeer in het oor zit waardoor een prop ontstaat. De prop wordt verwijderd door water in het oor te spuiten.

Voorafgaand aan het oren uitspuiten druppelt u twee maal daags met olie in het desbetreffende oor gedurende drie dagen.


Uitstrijkje (BVO) baarmoederhalskanker

Dit is een inwendig onderzoek voor vrouwen van 30 tot 60 jaar. Hiervoor ontvangt u elke 5 jaar een oproep vanuit het bevolkingsonderzoek.

Denkt u er aan om uw oproepbrief met de stickers mee te nemen?


Urine controleren

U kunt uw urine inleveren bij de assistente aan de balie bij verdenking van een blaasontsteking. Zij zal u een aantal vragen stellen over de klachten die u heeft. Met een teststrip kan een blaasontsteking geconstateerd worden.

De urine dient vers en in een steriel/schoon containertje aangeleverd te worden.

Wilt u dit niet op de balie zetten maar, na overleg met de assistente, in het luikje van het invalidentoilet? Meestal kunt u wachten op de uitslag van de test.


Wondcontroles

Wilt u, afhankelijk van de locatie van de wond, rekening houden met uw kleding, zodat de assistente makkelijk bij de wond kan?


Wratten aanstippen

Wratten kunnen behandeld worden met stikstof of aangestipt met chloorazijnzuur.

Wilt u denken u aan praktische kleding zodat de locatie van de wrat makkelijk ontbloot kan worden.

Bij twijfel of er wel echt sprake is van een wrat kunt u eerst de huisarts raadplegen ter beoordeling van de plek.