Levenstestament of wilsverklaring – Akelei Huisartsenzorg – Den Haag
Akeleistraat 35 M 2565NT Den Haag

Levenstestament of wilsverklaring

Een levenstestament of wilsverklaring bespreken met de huisarts

Gelukkig wordt niet iedereen ernstig ziek en voor veel medische problemen zijn er goede oplossingen. Maar voor een goede begeleiding rondom je levenseinde, bespreek je bij voorkeur je persoonlijke wensen of visie met uw huisarts. Hij of zij is immers meestal degene die u begeleidt in de laatste levensfase.

Via een notaris wordt vaak de mogelijkheid geboden – overigens goed bedoeld – om naast erfrecht-kwesties en financiële zaken ook medisch inhoudelijke onderwerpen of wensen vast te leggen. Palliatieve zorg blijkt in de praktijk toch echt maatwerk en uw wensen laten zich niet makkelijk vangen in een zakelijk document. Dan geven notariële ‘afspraken’ en wensen aan het ziekbed soms toch discussie: “Ik had het toch zo opgeschreven en vastgelegd? Nu blijkt dat het niet mogelijk is?“. Bespreek daarom bij voorkeur dit soort zaken met uw huisarts. In een gesprek met je huisarts komt u meer te weten over de (on)mogelijkheden met betrekking tot het levenseinde.

Voor euthanasie zijn door de overheid regels opgesteld. Hier zullen we ons dus ook aan moeten houden. Een euthanasiewens die is vastgelegd in een medische paragraaf van een levenstestament is daarmee geen vanzelfsprekendheid. Alternatieve opties voor euthanasie worden in een levenstestament niet besproken. Bij de huisarts kunt u ook aangeven of u wel of niet gereanimeerd wilt worden en of dat u misschien donor zou willen zijn. Of, hoe denkt u eigenlijk over palliatieve sedatie?

Wat moet u doen?
Vul het formulier in en maak een afspraak met uw huisarts om het te bespreken. De huisarts bewaart het formulier in uw dossier. De vragen waar u over twijfelt kunt u open laten, die worden dan bij de huisarts besproken.