Op deze pagine vindt u alle informatie voor het melden van een klacht.
Akeleistraat 35 M 2565NT Den Haag

Klacht melden

Klacht melden

Akelei Huisartsenzorg staat voor kwalitatieve zorg: persoonlijk, compleet en dichtbij. Soms gaan dingen anders dan voorzien. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen we het voor u proberen op te lossen. Daarnaast kunnen we kijken of we iets moeten veranderen aan onze werkwijze, waardoor het niet nog een keer gebeurt.

Stap 1 melden van de klacht bij de praktijkmanager

De eerste en belangrijkste stap die u kunt zetten met gevoelens van onvrede, is het bespreken van de klacht met de persoon tegen wie uw klacht zich richt. Hulpverleners stellen het vaak op prijs dat ze in de gelegenheid worden gesteld de klacht te bepreken en samen met u naar een oplossing te zoeken. Immers, als iemand niet weet dat u ontevreden bent, zal er nooit iets veranderen. U kunt telefonisch contact opnemen of een afspraak maken met de zorgverlener waar het om gaat, of u kunt zich hiervoor wenden tot mw. Hensen, praktijkmanager Akelei huisartsenzorg, via onderstaand klachtenformulier.

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord


Stap 2 melden van de klacht bij de klachtenfunctionaris van Hadoks

Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij Hadoks. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Het is belangrijk dat uw klacht voorzien is van uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening én een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en wat uw klacht hierover is. Dit kunt u schriftelijk doen naar:

Klachtenregeling
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

of via de volgende link.

De klachtenfunctionaris kan met een klachtenbemiddelaar proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Na uw melding neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en overlegt met u over de manier waarop u de klacht wilt laten behandelen.

Indien u met uw klacht enkel een signaal of melding van onvrede of ongenoegen wenst te geven, dan wordt deze klacht als zodanig geregistreerd. Als u graag wilt dat er bemiddeling gestart wordt, dan kan de klachtenfunctionaris dit voor u regelen. Bemiddeling houdt in dat er een gesprek tussen de huisarts en de klager plaatsvindt onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat partijen hun visies op de klacht toelichten en gezamenlijk tot een oplossing van het probleem komen.

Stap 3 Melden van de klacht bij de geschilleninstantie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de landelijke geschilleninstantie huisartsenzorg, de SKGE. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling bij de SKGE. Het oordeel van deze geschilleninstantie is bindend. U kunt uw klacht bij de SKGE melden via de volgende link.

U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen naar:
SKGE, Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
telefoonnummer 088 0229100

Stap 4 Melden bij de klacht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Bovenkant formulier
Mocht u er na een gesprek met de SKGE toch niet uitkomen, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, regio Zuid-Holland. Dit is een grote stap met veel impact op de betrokkenen, zowel voor de klager als de aangeklaagde zorgverlener. Hopelijk komt het niet zo ver en is er in een eerder stadium een oplossing gevonden.

Voor meer informatie over de werkwijze van het Tuchtcollege klikt u hier: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht/documenten/publicaties/documentatie-procedures/informatiefolder/informatiefolder/informatiefolder