Akelei Huisartsenzorg – Huisartsenzorg – Den Haag
Akeleistraat 35 M 2565NT Den Haag

Akelei Huisartsenzorg


Spreekuren uitsluitend op afspraak

De praktijk is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:15 – 12:00 uur en van 13:00 – 16:00 uur. Bij spoed en levensbedreigende situaties kunt u altijd bellen en dezelfde dag terecht voor een afspraak, voor spoed zijn wij telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17.00 uur.


Langere wachttijden aan de telefoon

Er is nog steeds een toename in het aantal patiënten dat naar onze praktijk belt. Helaas is hierdoor de wachttijd aan de telefoon opgelopen. We geven u daarom graag een aantal tips zodat u zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangt.

Uw vraag

Bedenk vooraf alvast wat precies uw vraag is. Is de vraag alleen door de huisarts te beantwoorden? Of zou u wellicht beter terechtkunnen bij uw specialist, apotheek of de GGD

Thuisarts.nl

U kunt ook  www.thuisarts.nl raadplegen wanneer u een medische vraag heeft. Hier vindt u betrouwbaar medisch advies.

Vaccinatie

Heeft u een vraag over vaccinaties, kijk dan eerst op de website van de overheid.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als dat nodig is. In geval van een levensbedreigende situatie, kies 1.


Waarneming

Tijdens afwezigheid van uw huisarts kunt u voor dringende zaken terecht bij één van de andere huisartsen. Controle afspraken worden zoveel mogelijk ingepland wanneer uw eigen huisarts weer aanwezig is.


Bloedafname

Bloedafname vindt plaats op locatie Laan van Meerdervoort 781. Deze locatie is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Maandag tot en met vrijdag is er spreekuur tussen 08:15 en 10:00 uur. Let op: dit is alleen op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar de assistente.
Inplannen van een bloedafname in het Haga ziekenhuis of een andere locatie in de buurt kan via www.lab-west.nl


Huisartsenpost

Heeft u spoedzorg nodig in de avond, nacht, tijdens het weekend of feestdagen? Bijvoorbeeld bij toenemende benauwdheid, verlammingsverschijnselen, heftige pijn, een ernstig ziek kind of een ongelukje in huis? Bel dan naar Hadoks (070) 346 96 69.
U krijgt een opgeleide en ervaren triage-assistent aan de lijn. De huisartsenpost is alleen bereikbaar voor spoedzorg die niet kan wachten. Klik hier voor meer informatie.

Hadoks is bereikbaar:

  • op maandag t/m donderdag: 17.00 tot 08.00 uur (avond en nacht)
  • in het weekend: vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
  • op feestdagen: gedurende 24-uur

Inzage in uw huisartsendossier op de HADOKS huisartsenpost

Wanneer een waarnemer in de huisartsenpraktijk waarneemt, heeft deze toegang tot uw medisch dossier. Ook kan de waarnemer uw medisch dossier aanvullen. Zo kan uw zorg veilig en goed geleverd worden.

Vanaf juli 2023 wordt het ook mogelijk voor een zorgverlener op de huisartsenspoedpost (Hadoks) om tijdens de avond, nacht, in het weekend en op feestdagen uw belangrijkste medische gegevens digitaal bij uw huisarts op te vragen. Zo weet de zorgverlener of u allergieën hebt, wanneer er sprake is van een contra-indicatie en krijgt hij een samenvatting van de behandelingen van de afgelopen jaren. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg. In de toekomst komen eventuele specialistenbrieven en contactgegevens ook beschikbaar.

De zorgverlener op de huisartsenspoedpost kan deze gegevens niet zomaar raadplegen. Dit is alleen mogelijk wanneer u belt met de huisartsenspoedpost of een afspraak krijgt voor een consult op één van onze posten. De bevindingen van uw contact met de huisartsenspoedpost worden, net als in de praktijk overdag, aan uw medisch dossier toegevoegd.

Wanneer u bezwaar heeft tegen inzage van uw gegevens door de zorgverleners op de huisartsenspoedpost, kunt u dit kenbaar maken. We registreren uw bezwaar dan in uw dossier. Uw gegevens worden dan niet getoond binnen het systeem van de huisartsenspoedpost.

Wanneer u geen bezwaar heeft gemaakt bij uw eigen huisarts, maar tijdens het contact met de huisartsenspoedpost toch niet wilt dat de zorgverlener uw gegevens raadpleegt, kunt u dit bij start van het gesprek aangeven.


Privacy reglement, huisregels Akelei Huisartsenzorg en opnemen gesprekken bij de huisarts:

lees hier ons reglement in het kader van de AVG en de Huisregels Akelei.
Mocht u het gesprek met uw huisarts willen opnemen, als geluidsfragment, dan vragen wij u dat wel eerst even met de huisarts te bespreken. KNMG – opnemen gesprekken – A4 wachtkamertekst voor meer informatie.


Huisartsen & Eerstelijns wijkzorg

Akelei Huisartsenzorg bestaat uit vier huisartspraktijken en vijf huisartsen. U heeft uw eigen huisarts. De praktijken werken samen in een Geïntegreerd Eerstelijns Centrum (GEC): u kunt ook terecht voor psychologische zorg, fysiotherapie, ergotherapie, verloskunde, dieetadvies,  bloedafnames (LabWest) en thuiszorg. Het centrum beschikt tevens over een apotheek. De huisartsen werken samen met een team van acht praktijkondersteuners (Somatiek en GGZ), twee huisverpleegkundigen, assistentes, vaste waarnemend huisartsen, twee huisartsen in opleiding en een praktijkmanager. Daarnaast is de Akelei Huisartsenzorg een onderdeel van het samenwerkingsverband Azalea, samen met huisartsenpraktijken Zonneoord, MC Loudon en Leyendak.


Onze praktijk is in 2021 weer met vlag en wimpel voor 3 jaar gecertificeerd!